Χρώμα ανακαίνισης για κουζίνες κ μπάνια Renovation Paint Blachon.


Ανανεώστε ένα έπιπλο, τα ντουλάπια της κουζίνας, τα πλακάκια τοίχου του μπάνιου, εύκολα γρήγορα και ανθεκτικά με το χρώμα βαφής πολλαπλών επιφανειών.